mute - HeroMC.Net

mute


Tên
Bị cấm chát bởi
Lý Do
Cấm chát lúc
Cấm chát hết hạn lúc


DitMeMay_


PaChiaBun

Spamming30-05-2020, 16:1302-06-2020, 16:13


ThaoMinhTho


ThanhRedfield

Spamming28-05-2020, 12:3631-05-2020, 12:36


OMG_Mega


ThanhRedfield

Spamming26-05-2020, 21:3729-05-2020, 21:37 (Đã hết hạn)


NG_conan


PaChiaBun

Ko rủ rê ng khác qua sv khác !26-05-2020, 20:4229-05-2020, 20:42 (Đã hết hạn)


HELLO_VN


PaChiaBun

Spamming24-05-2020, 14:0227-05-2020, 14:02 (Đã hết hạn)


HaiVuMC


PaChiaBun

Chát Tục Tiểu Suốt Ngày24-05-2020, 13:0127-05-2020, 13:01 (Đã hết hạn)


EX_Skypvp


AeryaVN

Spamming24-05-2020, 11:5525-05-2020, 11:55 (Đã được mở chat bởi AeryaVN)


DTSony


PaChiaBun

Này Thì 100 tr23-05-2020, 22:3326-05-2020, 22:33 (Đã hết hạn)


kiddingme


AeryaVN

Quang cao server23-05-2020, 15:2626-05-2020, 15:26 (Đã hết hạn)


NoBiTa_TQ


AeryaVN

Quảng cáo sv22-05-2020, 18:5123-05-2020, 18:51 (Đã hết hạn)
«
»
Trang 1/28