mute - HeroMC.Net

mute


Tên
Bị cấm chát bởi
Lý Do
Cấm chát lúc
Cấm chát hết hạn lúc


iSyceL


PaChiaBun

QC sv01-04-2020, 00:0704-04-2020, 00:07


PeterMC_YTB


PaChiaBun

QC sv31-03-2020, 10:0703-04-2020, 10:07


taoghetmayduahax


AeryaVN

Spam31-03-2020, 09:0003-04-2020, 09:00


God_BDAQ


PaChiaBun

Keu Gọi Thông Ass Chú Bủn29-03-2020, 19:1901-04-2020, 19:19


ToiTenKen35


AeryaVN

Quang cao server28-03-2020, 21:5731-03-2020, 21:57 (Đã hết hạn)


cookiemuncherYT


AeryaVN

Quang cao server28-03-2020, 21:5631-03-2020, 21:56 (Đã hết hạn)


cookiemuncherYT


AeryaVN

Quang cao server28-03-2020, 21:5631-03-2020, 21:56 (Đã được mở chat bởi AeryaVN)


JieLong


PaChiaBun

Spam King Qua Em28-03-2020, 16:5731-03-2020, 16:57 (Đã hết hạn)


shounen


AeryaVN

Spamming27-03-2020, 16:1026-04-2020, 16:10


_TN_pHuOnG


PaChiaBun

QC sv27-03-2020, 12:5730-03-2020, 12:57 (Đã hết hạn)
«
»
Trang 1/19