HeroMC.Net

Chào mừng đến với HeroMC.Net chúc các bạn vui vẻ.

Đây là nơi liệt kê tên những người chơi đã vi phạm quy định của server.