TOP Nạp Thẻ

Hạng Nhân vật Số tiền
#1warp_vit16.090.000 VNĐ
#2huythanh7.570.000 VNĐ
#3KaitoGroupVN7.480.000 VNĐ
#4Meo_Mon5.970.000 VNĐ
#5miku_chan455.650.000 VNĐ
#6Bo_Bap5.600.000 VNĐ
#7Nancyy4.900.000 VNĐ
#8Nhatduy071220044.800.000 VNĐ
#9tubobeo954.540.000 VNĐ
#10heocon123434.200.000 VNĐ