TOP Nạp Thẻ

Hạng Nhân vật Số tiền
#1warp_vit21.290.000 VNĐ
#2Meo_Mon14.260.000 VNĐ
#3anhlanguoixau12.570.000 VNĐ
#4Bo_Bap10.100.000 VNĐ
#5KaitoGroupVN9.790.000 VNĐ
#6khuongle20088.200.000 VNĐ
#7huythanh7.570.000 VNĐ
#8Nancyy6.310.000 VNĐ
#9miku_chan456.050.000 VNĐ
#10tubobeo955.440.000 VNĐ